Nature

Naturen är en stor inspirationskälla för många av oss fotografer.

Årstidernas skiftningar, det nordiska ljuset och alla de faser våra växter och djur genomgår under livet.

Morgonens daggdroppar samlas upp av daggkåpan, solens belysning av trädstammarna, morgondimmans sagolika skepnad över ängen.

Vinden sveper havets vågor mot stranden Detaljer i våra växter som kan gestalta ett helt universum.

Det stora i det lilla!

Här presenterar jag tre sidor natur: Djur, växter och landskap.

Välkommen!