Design

Design är väldigt mycket och ett brett område för mig. Jag jobbar med grafisk form, måleri, tillverkar hadgjort papper och det mesta som tilltalar skaparkraften.

På den här sidan visar jag mina arbeten i trä.

Livet leker!

Cypress
Ek-Svartek
Gullregn
Hägg
Päron-plommon
Rötad björk
Rötad bok-oxel
Masurbjörk-svartek
Hägg
Päron
Svartek-ek
Kastanj
Päron-Lönnrot
Vattendränkt ek-oxel
Hardwood
Päron
Oxel-svartek
Tysklönn-valnöt
Svartek-oxel
Oxel-rönn
Al
Alm
Amerikansk valnöt
Alm
Alm
Rötad alm
Tirsen
Ek
Avenbok
Gullregn
Knäckepil
Gullregn-svartek
Ek
Hägg
Körsbär
Tirsen
Plommon
Rönnsumak
Tirsen
Ek-Svartek
Krikon
Gullregn
Plommon
Rötad alm
Masurbjörk och amerikansk valnöt
Björk
Rönn
Valnöt
Tirsen
Al
Björk
Tulpanträd
Hägg och syrén
Masurbjörk
Rötad alm
Vattendränkt ek och masurbjörk
Hägg
Päron
Krikon och svartek
Masurbjörk
Plommon
Teak
Plommon
Pockenholz och svartek
Hassel och Hardwood
Rötad ek
Apel
Gullregn
Hondurasmahogny och päron
Gråpäron
Apel
Rötad bok
Björk  bok och valnöt
Valnöt
Rötad bok
Hondurasmahogny och avenbok
Valnöt och oxel
Björk och Valnöt
Valnöt och oxel
Valnöt och ek
Lönnrot och hondurasmahogny
Bok och Teak
Hassel, Lönn och ärgad koppar
Alm och valnöt
Teak, päron och svartek
Valnöt och bok
Svartek och Päron
Tysklönn och korrugerat järn
Gullregn
Hassel
Svartek och rötad bok
Rötad bok, valnöt och oxel
Jakaranda och alm
Jakaranda och björk
Mirabell och Valnöt
Jakaranda och alm
Mirabell
Rötad bok
Valnöt
Alm
Körsbär
Stoppsvampar körsbär/björk och hondurasmahogny/jakaranda
Ek, valnöt och svartek
Alm
Ek
Rötad bok
Valnöt och Jakaranda
Gullregn och Jakaranda
Rötad bok och Jakaranda
Rötad bok och valnöt
Rötad bok och svartek
Rötad bok
Björk
Lönn