FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIER

SCHIFF DESIGN

Verums-Björkeberga 3115

283 91 OSBY

Tel 073-942 36 31

E-post: thomas(at)schiffdesign.se

Gruppens utveckling

Jag har ägnat större delen av mitt liv åt tankar och funderingar kring människan, vårt sociala samspel, vår utveckling och inte minst vårt livslånga lärande.

Idag arbetar jag huvudsakligen med grupputveckling, ledarskap, pedagogisk rådgivning och lärande ur ett biologiskt perspektiv.


För mig är det viktigt att följa upp aktuell forskning kring hjärnan, kreativitet och språket - viktiga beståndsdelar i vår utveckling.


Vid mina föreläsningar och seminarier vill jag förmedla tankar och idéer som kan vara till gagn för såväl vuxna som ungdomar och barn, oavsett det gäller skola, arbetsliv eller privatliv.


Nedanstående föreläsningar och seminarier kan genomföras som en sammanhållande serie, men också hållas separat. Naturligtvis går det också att integrera avsnitt ur de olika föreläsningarna.

Med hjälp av bilder och exempel ur det dagliga livet får vi stifta bekantskap med processer som är fundament i vår utveckling, vårt lärande och samspel med andra människor.

Den mänskliga hjärnan

Människans språk

 • Gruppen formeras och utvecklas

 

 • Ledaren och gruppen


 • Deltagaren och gruppen


 • Social kompetens


 • Att hantera konflikter
 • Om den mänskliga hjärnan

 

 • Hur den arbetar, vilar och reagerar i olika sammanhang


 • Den mångdimensionella hjärnan


 • Information blir kunskap


 • Minne, stress, känslor, mönster, trygghet etc.
 • Varför utvecklades språket?

 

 • Det verbala språket


 • Kroppsspråket


 • Information - Exformation


 • Språket och tänkandet

Kreativitet och Lateralt tänkande

 • Om kreativitet och lateralt tänkande

 

 • Möjligheter och hinder


 • Att våga utmana


 • Kreativitet och vår hjärna

Genomförande

 • Tidsåtgång: Allt ifrån en lektionstimme till ett veckoslut


 • Föreläsningarna kan kompletteras med en eller flera övningar där deltagarna själva får praktiska tillämpningar


 • Föreläsningarna bör lämpligen följas upp med frågestund/diskussion


Målgrupper

Lärare, skolledare, medarbetare inom näringsliv och offentlig sektor, men även som öppet arrangemang

Copyright  © SCHIFF DESIGN