FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIER

Gruppens utveckling

Jag har ägnat större delen av mitt liv åt tankar och funderingar kring människan, vårt sociala samspel, vår utveckling och inte minst vårt livslånga lärande.

Idag arbetar jag huvudsakligen med grupputveckling, ledarskap, pedagogisk rådgivning och lärande ur ett biologiskt perspektiv.


För mig är det viktigt att följa upp aktuell forskning kring hjärnan, kreativitet och språket - viktiga beståndsdelar i vår utveckling.


Vid mina föreläsningar och seminarier vill jag förmedla tankar och idéer som kan vara till gagn för såväl vuxna som ungdomar och barn, oavsett det gäller skola, arbetsliv eller privatliv.


Nedanstående föreläsningar och seminarier kan genomföras som en sammanhållande serie, men också hållas separat. Naturligtvis går det också att integrera avsnitt ur de olika föreläsningarna.

Med hjälp av bilder och exempel ur det dagliga livet får vi stifta bekantskap med processer som är fundament i vår utveckling, vårt lärande och samspel med andra människor.

Den mänskliga hjärnan

Människans språk


    G
ruppen formeras och utvecklas


 

Ledaren och gruppen


Deltagaren och gruppen


Social kompetens


Att hantera konflikter


    O
m den mänskliga hjärnan


 

Hur den arbetar, vilar och reagerar i olika sammanhang


Den mångdimensionella hjärnan


Information blir kunskap


Minne, stress, känslor, mönster, trygghet etc.


    V
arför utvecklades språket?


 

Det verbala språket


Kroppsspråket


Information - Exformation


Språket och tänkandet

Kreativitet och Lateralt tänkande


    O
m kreativitet och lateralt tänkande


 

Möjligheter och hinder


Att våga utmana


Kreativitet och vår hjärna

Genomförande


    T
idsåtgång: Allt ifrån en lektionstimme till ett veckoslutFöreläsningarna kan kompletteras med en eller flera övningar där deltagarna själva får praktiska tillämpningar


Föreläsningarna bör lämpligen följas upp med frågestund/diskussion


Målgrupper

Lärare, skolledare, medarbetare inom näringsliv och offentlig sektor, men även som öppet arrangemang