Hem

Welcome till Schiff Design!

Design is what characterizes most of what I do, whether it's education, graphic design, photography, art or crafts. It is about a combination of lateral thinking, conscious structure and focus and requires that you occasionally move outside the safe zone. That's what makes the difference!

I have a great commitment to and a broad experience of leadership, group development and learning, with connections to our knowledge of the human brain, our language, social skills and creativity.

I also have many years of experience working with photography, graphic design and marketing communication and in the last ten years I have put some focus on work in wood and mixed media.

Welcome to take a look at my pictures and read more about my seminars and lectures.

Thomas Schiff

Careful Decay, Varsamt förfall, Samtidsarkeologi…

Att söka efter ting som är på gränsen till att återgå till naturens sista vila och använda i min konst har närmast blivit ett kall.

I vår tid är det mycket som kastas, rivs eller renoveras till oigenkännlighet och ofta är det svårt att finna historiens vingslag i vårt samhälle. Under mina resor till andra kulturer kan jag dock ofta se rester av det förflutna, som minner invånarna om deras historia. En vägg som ensam står kvar för att lämna spår av människor som inte längre finns kvar. En gammal sönderrostad campingbuss som minner om svunna tiders semestrande.

I den här utställningen har jag, med måleri och skulpturer, tagit fasta på ovanstående med hjälp av en hel del varierande material och metoder: Trä, metall, glas, oxiderat järn och koppar, cement, sten, akrylfärg, äggtempera, lera, epoxy, benlim, vax, papper och varsamt förfallna linnepresenningar.